Koleżance z biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu

woj. kujawsko-pomorskiego

 Urszuli Sowińskiej

 Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

 

 MATKI

 

składają

Dyrektor i współpracownicy

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej 

woj. kujawsko - pomorskiego DATA PUBLIKACJI: 2018-09-12 14:12:04